Onder de motorkap!

De laatste tijd vragen steeds meer mensen aan mij: "Wat is je ‘methode??”; “Mag ik eens meekijken onder de motorkap?” of “Welke inzichten zitten daar nu onder?”. Dan moet ik altijd even zoeken naar het haakje met de vraag: "wat weet diegene al van me en waar begin ik?". 

Als men mij nog niet heel goed kent, begin ik meestal met de stelling: "we denken dat groepen uit leden bestaan; en dat is helemaal niet waar!; Gevolgd door de opmerking: "En inmiddels weet ik, dat ze dat er in de gemiddelde management opleiding vergeten zijn bij te vertellen.” - Dan heb ik alle aandacht! En ze kijken me vragend aan: "WAT!?”.

Read More
Frits Oukes
In adaptieve organisaties hebben ze ook gewoon werkafspraken, maar wel hele andere!

Afgelopen Maart mocht ik weer eens een groep begeleiden in hun Masterclass 'Organisatie & Management'. Hierin was het onderwerp: nieuwe organisatie vormen en teams. Een leuk onderwerp, want er zijn veel misvattingen over het leven en werken in organisaties dus bijvoorbeeld ook over het thema zelfsturing. De deelnemers hadden zich goed voorbereid en kwamen met vragen zoals: "hoe werkt zelfsturing precies?"; "wat zijn voorwaarden?"; "hoe kan je bij zelfsturing nu problemen oplossen?"; en "er is toch altijd iemand die het voor het zeggen heeft?". En dat is dan weer een gesloten en suggestieve vraag!

Read More
Frits Oukes
Groeps- en organisatie dynamiek ontmaskerd!

"Technisch is het altijd oplosbaar!; maar met mensen werken levert gedoe." hoorde ik afgelopen week in een groep van engineering managers. Terwijl ik een paar dagen eerder hoorde in een gremium van Toezichthouders: "Inhoudelijk komen we er altijd uit!, het is steeds iets met verschillende rollenspelers die aanleiding geeft tot onrust".

Read More
Frits Oukes
Master-opleidingen: wat ze zijn vergeten erbij te vertellen!

Eind November 2018 vond de Peter Drucker Management Summit plaats in Wenen. Als we de tendens moeten geloven is er aandacht voor 'humanizing organizations'. En dan nog? Observeren is een! Wat valt er dan te doen? Hier een schot voor de boeg!

Soms vraag ik wel eens aan een groep MBA-studenten: wat is het gevolg van de toename van aantal hoger opgeleiden op het werk? Dan krijg ik al snel de volgende reacties: veel praten, iedereen wil er bij betrokken zijn, besluiteloosheid, beslissingen in twijfel trekken en uiteindelijk minder productiviteit.‘En…?’  zeg ik provocerend: 'ga jij daar dan met deze Master-opleiding een bijdrage aan leveren?’ 

Read More
Frits Oukes
Context bepaalt gedrag - de toekomst van de manager?

Er is veel te doen over werken en leven in deze tijd. Er is dan ook veel te doen over innoveren en nieuwe organisatie vormen. Wat is er dan te doen voor 'de manager’? Alsof de karikatuur van ‘de manager’ zou bestaan. Het is niet het archetype van de manager maar wel de ’titel’ van manager die in allerlei geledingen en disciplines van organisaties is terug te vinden; voor diegene die een groep, een afdeling of een hele operatie leidt. 

Read More
Frits Oukes
Grote verschuivingen in het denken over innoveren....

Innoveren is een container begrip! In deze VUCA-world is snelheid en mee bewegen noodzaak. Met de grote verschuivingen in het denken over organisaties, wat zijn dan gevolgen voor innoveren?

Historisch lijken vernieuwingen technologisch, maar blijken meer maatschappelijk gedreven. In de afgelopen decennia is er meer aandacht gekomen voor gebruikers. Dit is ingegeven door het in 1987 al geïntroduceerde begrip ‘design thinking’. De nadruk kwam anders te liggen

Read More
Frits Oukes
Het failliet van de scheiding tussen denken en doen! De kunst van 'organisatie & management'​?

Hoe bruikbaar is Mintzberg nog? Het is heel eenvoudig om je te identificeren met de verschillende structuren in het werk van Mintzberg (1980) in zijn klassieker ‘Structure in 5’s’ — A synthesis of the research on Organizational Design’. De 5 structuren die worden benoemd zijn: 1. Simple structure, 2. Machine Bureaucracy, 3. Professional Bureaucracy, 4. Divisional form and 5. Adhocracy. Wat zijn de vooronderstellingen in het werk van Mintzberg? Wat is dat vak dat we 'organisatie&management' noemen? En wat maakt dat we nog steeds 'geloven' in macht en 'structuren'?

Read More
Frits Oukes
Grote verschuivingen in het denken over organisaties...

Organisaties — alle soorten en van groot tot klein — creëren waarde. Een plek waar jij je geld verdient en waar je - in de meeste gevallen - samen werkt met anderen. Vraag: wat is jouw gedachte over een organisatie? In het Engels wat is jouw ‘organization-in -the-mind'? Hoe zou een organisatie naar jouw idee ‘dienen’ te werken? En hoe voelt dat dan, om daar te werken? Denk je in termen van een ‘machine’, hiërarchische macht of een plek waar je samenwerkt en een relevante bijdrage levert. 

Read More
Frits Oukes
De laatste transitie - afscheid van het begrip ‘veranderen’

Met het uitkomen van het boek van Jaap Boonstra ‘Veranderen als samenspel’ zei ik vorige week tegen een collega: 

“Als je de revolutie in management land beschouwt, is het boek van Jaap Boonstra ook het definitieve afscheid van het concept ‘veranderen’!”

Hij keek me aan: ‘Wat bedoel je?” In het kort, met een denk-lijn in 3-stappen:

Read More
Frits Oukes
Tenminste een T-profiel

In een vorige blog post heb ik in het kort het proces beschreven van de ontwikkeling van de SoilCares Scanner in samenwerking met Scope Design en andere leveranciers. De vraag die veel mensen aan me stellen is: "wat bracht je mee om dat te realiseren?" Mijn antwoord is kort: tenminste een T-profiel. Dat vereist wel enige toelichting. Niet iedereen weet wat een T-profiel is. En in de uitleg wordt meestal wel duidelijk dat zo’n profiel heel handig is om te kunnen innoveren. En door mijn interesse in de dynamiek in organisaties is daar eigenlijk nog een extra dimensie bijgekomen. 

Read More
Frits Oukes
De groep - in de greep van haar eigen regels. Wat wordt de rol van een manager?

Leven en werken in groepen en organisaties is voor mij nooit meer hetzelfde. Eigenlijk deel ik hier mijn verbazing en de meest recente inzichten die ik heb opgedaan over het leven en werken in groepen. De meest recente inzichten gaan over beperking van het concept zender-boodschap en ontvanger in groepen. Ik was er nooit zo expliciet in, maar sinds ik me kan herinneren was ik al nieuwsgierig naar de dynamiek van het leven en werken in groepen en organisaties.

Read More
Frits Oukes