Learing & Development - Organizations: Social systems conducting experiments
frits-oukes-mijn-verhaal-smart-watch.jpg

De mens is de cruciale succesfactor.

En hoe dat in groepen werkt, zijn ze er in allerlei opleidingen vergeten bij te vertellen. We lijken blind voor de echo van ons eigen handelen, echter de realiteit is kristal helder. Voor groepsleden, teamleiders, managers, bestuurders zijn de misvattingen over het leven en werken in groepen en sleutels tot slim samen werken een openbaring.

Met ruime werkervaring, een leven lang leren en de behoefte om de dynamiek in groepen echt te begrijpen kan ik die groepsdynamiek nu duiden en delen. Daar was wel een ontdekkingsreis voor nodig. Een reis met zelfinzicht als belangrijkste opbrengst. Dat maakt het leven en werken in en met groepen en organisaties veel makkelijker. 


Mijn Verhaal, Wie is Frits Oukes?

1981 – ik was 15 jaar en ik werd op school belaagd - of was het gepest? - door de stoere mannen, eigenlijk ook nog jongens niet veel ouder dan ik. Er was een groot verschil tussen hen en mij, als ik daar nu op terugkijk. Zij heersten op de apenrots. Ik had geen idee hoe dat werkte, ik voelde angst, bang om te vechten, geen idee wat winnen was! Het enige wat ik kon was proberen om slimmer te zijn en harder te leren. Dat was wat ik kon: leren. 

Van de MAVO naar de MTS. En dan wel iets ingewikkelds, namelijk procestechniek. En ik wilde door naar het HBO. ‘Eerst je stage, dan zien we wel verder!’ zei m’n vader. Totdat m’n stage adres bekend werd: een vlees-afvalverwerkingsbedrijf. M’n vader kende dat bedrijf. Het is ok!; sla jij je stage maar over en ga maar door naar het HBO!; Want in zo’n bedrijf daar leer je niks!” En zo ging ik naar de HTS-Productkunde. En dat was nog niet genoeg. Dus ik wilde nog een kop-studie doen aan de Universiteit, namelijk analytische chemie met de toepassing van ‘informatica’. Was dat nou bewijsdrang of verlangen om bevestiging? 

Natuurlijk was het bewijsdrang om bevestiging. En dat patroon heb ik nog heel lang vol gehouden.

Gewoon, omdat het me ontbrak aan inzicht, taal en de kracht om mijn eigen onvermogen onder ogen te zien en die te durven delen. En soms heeft het tijd nodig, tijd voor reflectie en op zoek naar essenties - in het engels hebben ze daar een mooi woord voor: solitude. Daarin heb ik m’n geschiedenis en m’n patronen leren zien. Ik was steeds weer op zoek naar meer, maar eigenlijk naar geborgenheid. 

En hoe zit dat dan precies bij jou Frits? 

“Eigenlijk heb je niet zoveel keuze in de omgeving, waarin je opgroeit. Je maakt ook geen bewust keuzes als antwoord op alle uitdagingen die je in je jonge leven treffen. Je vind in je jonge leven onbewust oplossingen die je later ook blijft gebruiken, totdat, of je lijf STOP zegt! Of er iemand in je leven zegt: “Nu is het genoeg!”. Ik zeg wel eens: ”Iedereen zijn eigen crisis!”; het is alleen de vraag hoe je daarmee omgaat. Mijn oplossing: altijd blijven leren en beter mijn grenzen leren benoemen. Mijn verhaal ken ik heel goed. Het voelt alleen nog wat onwennig om dat hier te delen. En juist door m’n ervaring zie ik vrij snel wat er speelt in en het leven en werken in groepen en organisaties. 


De mens is de cruciale succesfactor!
En zoals een gewaardeerde collega recentelijk opmerkte over het leven en werken in organisaties:

“Als we de mens aanspreken achter al die management taal, dan krijgen we de mens terug!”


 

Mijn profiel anno 2019 in 4 woorden:

Puur - Sensitief - Nieuwsgierig - Praktisch

 
 
frist-oukes-puur.jpg

puur

Geluk-verdriet, daadkracht-dralen, discipline-stilte, verlangen-hoop, één zo’n foto onthult nog niet het hele verhaal. Het is doorleefd en PUUR! Soms kan je ’s ochtends niet bedenken wat je op een dag tegenkomt of meemaakt. Dat zelfde geldt voor de mensen om ons heen. Je weet niet wat ze meemaken of meegemaakt hebben. Variërend van ambitie, projecten, knal hard werken, stress, overspannenheid, stuk lopen van relaties, verstoorde arbeidsrelatie, verhuizen, positieve crisis als een eerste kindje, overlijden van een tweede kindje na voldragen zwangerschap door een medische fout, verdringen van verdriet, trouwen, overmoedig, behoefte aan manifesteren, overlijden van m’n ouders, ontkennen van onmacht en onvermogen, geluk, gezondheid, sporten, gezinspatronen, eigenwaarde of een gebrek eraan, solitair, scheiden, leren verdragen en accepteren, bescheiden opstellen, onderzoek, verkennen, herkennen en jezelf opnieuw uitvinden. Ik heb het allemaal ervaren

puur


sensitief

Door al die ervaringen heb ik leren kijken. Ervaringen met techniek, industrie, organisatie ontwikkeling, productontwikkeling en werken met heel, echt heel veel mensen heb ik leren kijken. En met kijken komt zien. Het zien van de ander, voelen van het ritme en daarmee ook de toon. Met de intonatie komt het horen of nog beter: luisteren; de woorden en misschien zelfs de combinatie in het zien van gedrag, voelen van het ritme met de lading van de woorden. Met en zonder woorden komen verwachtingen en beloften. Beloften en afspraken vol met vooronderstellingen. En als die beloften worden nagekomen, word je betrouwbaar. 

Ik kijk, ik zie, ik voel het ritme en de toon heel snel aan. En met enkele vragen doorzie ik het verschil tussen intentie, belang en eigen belang, het verschil tussen autonomie en verbondenheid, het verschil tussen een positief of negatief zelfbeeld. In groepen en organisaties is dat niet veel anders:posities, samenhang, verbanden en patronen. Ik heb dan maar een paar signalen nodig om me te verhouden

sensitief

frist-oukes-sensitief.jpg

nieuwsgierig

Waar ik ook kom, wat ik ook doe, ik werk altijd vanuit de vragen: wat is hier de achtergrond?; wat is de intentie?; wat speelt hier precies?. Al vanaf de middelbare school: hoe werkt de techniek?; hoe werken projecten?, hoe werken mensen samen?, hoe werken organisaties?, hoe werkt die dynamiek?. wat zijn de achterliggende mechanismen?, waar kan ik daar meer over vinden? En wat maakt dat ik doe wat ik doe? Wat maakt dat ik zo hard ren(de) of vlucht(te)?;Wat vind ik belangrijk? Gevolgd door de vragen: ‘wat werkt voor jou?, wat werkt voor mij? En  hoe werkt het voor ons?, Het heeft me zoveel geleerd!

Mijn nieuwsgierigheid heeft me zoveel inzicht gegeven in de menselijke natuur. Daarmee kan ik inmiddels die ene scherpe vraag stellen. En die scherpte wordt inmiddels verlangd: “als ik met Frits aan de slag ga weet ik dat ik altijd een vraag krijg die raak is!; Een vraag die blijft hangen, waarop ik niet meteen een antwoord heb.” 

Vaak maakt het antwoord mijzelf niet zoveel uit. Het antwoord hoef ik zelfs niet altijd te weten. Het is niet aan mij om er iets van te vinden. Het is wat de ander er mee doet! En vaak heb ik geen idee en soms hoor ik dat pas jaren later!

nieuwsgierig


Praktisch

En na alle twijfel, dralen en overwegingen gewoon aan de slag! Praktisch handelen om te ervaren wat werkt. Dat lijkt simpel maar is niet eenvoudig. Risicovol zelfs! Kans op falen en het gevaar van afwijzing met het geluk om te leren. En ik heb heel wat uitgeprobeerd en daarmee heel veel fouten gemaakt. Het heeft me naast 4 mini carrieres veel opgeleverd: zelf inzicht, ervaren in het leiden van groepen, soms als kwartiermaker, dan weer als facilitator of trainer. Daarnaast heb ik nog een paar prijzen gewonnen in samenwerking met hele goede professionals. En op sommige momenten was de prijs te hoog: Stress, m’n gezondheid, relaties en soms een onbeduidend profiel: “wat doet’ie nou eigenlijk?”. Dan wordt het tijd om pragmatisch te handelen! Tijd voor een eenduidig profiel – ik weet hoe te handelen in het leiden van groepen in organisaties.

Praktisch

frist-oukes-praktisch.jpg