ERVARING

Met 4 mini carrières, namelijk industriële automatisering, organisatie ontwikkeling, bedrijfsvoering, innoveren/productontwikkeling, doorziet Frits systemen, patronen en gedoe. Hiermee levert Frits scherpte door het stellen van die ene vraag en daadkracht voor het succes van morgen


4 Mini Carrières

 
frist-oukes-mini-carrieres-1992-2006.jpg

1992 – 1997 Industriële Automatisering | Fisher Rosemount – Emerson, Rijswijk

Voor de inrichting van controle kamers in chemische fabrieken werkte op het grensvalk van  chemisch technologen en IT-ers. Twee disciplines die elkaars taal niet begrijpen en kunnen verstaan. Frits vervulde daar de rol als tolk-vertaler. Zijn conclusie in dit werk: mensen bepalen de succes factor. 

1997 – 2006 Organisatie ontwikkeling | Capgemini, Utrecht

In de rol als trainer / facilitator is hij betrokken bij het ontwerpen en de begeleiding van een breed scala aan vaardigheid en management trainingen. De nadruk lag altijd op het inzichtelijk maken van de context waarin iemand werkte.  De kernvragen waren altijd gericht op wie doet wat en waartoe?. Het krachtenveld en de context waarin professionals opereerde, leerde hen om te zoeken naar alternatieve oplossingen, en het inzetten van een breder gedragsrepertoire voor het effectieve betrekken van verschillende spelers. In dit werk werd duidelijk dat er een verschil bestaat tussen inhoudelijke betrokkenheid en de procesmatige regie. Dat is voor veel professionals een lastige stap in hun carrière. 


2006 – 2010 Bedrijfsvoering | Universiteit Twente, Enschede

Door zijn kennis over krachtenvelden en complexiteit werd Frits gevraagd om voor de ‘procesbegeleiding’ van het project ‘Moderne Efficiënte Bedrijfsvoering’ in opdracht van de directie Financieel Economische Zaken (FEZ). Naar aanleiding van deze opdracht is Frits gevraagd om de rol van  Interim Directeur bedrijfsvoering Faculteit ‘Management & Bestuur’ najaar 2007 en najaar 2009. Op de winkel passen heeft zijn eigenaardigheden, Zijn hart ligt bij creëren van fitte en adaptieve organisaties.

sinds 2011 Innoveren

Door aan te haken bij de vakgroep ‘Ondernemerschap en Innovatie’ zag Frits de opkomst van de lean-start-up beweging en popularisering van Design Thinking van dichtbij. Daarnaast leerde hij de essenties kennen van customer developmentals mentor van early stagestart-ups bij ondermeer Rockstart, ACE VentureLab en UtrechtInc.

In 2012 heeft hij zijn kennis over co-creatie, customerdevelopmenten zijn ervaring als facilitator ingezet bij de ontwikkeling van een Customer Engagement Strategyvoor Microsoft (SME) NL. 

Met zijn ambitie om te innoveren heeft hij als product ontwikkelaar gewerkt voor een investeerder in Wageningen. In 4 jaar tijd heeft Frits een product ontwikkeld dat eigenlijk een klein laboratorium is op de achterkant van een telefoon. Het korte verhaal kan je hiervinden in het artikel over het winnen van een Red-dot award.

frist-oukes-mini-carrieres-2006-heden.jpg